Náš tím

Všetci zamestnanci spoločnosti ACCURL sa venujú spokojnosti zákazníkov; vysoko si ceníme názor našich partnerov a koncových užívateľov, pretože naším prvým cieľom je zlepšiť výkonnosť a naplniť očakávania trhu.

Znalostný kapitál našich zamestnancov berieme veľmi vážne. Z tohto dôvodu máme tucet inžinierov, ktorí sa venujú výlučne projektovaniu. Väčšina našich zamestnancov má technické vzdelanie v každej kancelárii.

Servis údržby a súvisiace procesy sa tiež výrazne zlepšili, aby sa zaručila vynikajúca úroveň služieb, pokiaľ ide o dostupnosť náhradných dielov a včasnú údržbu.

Náš tím manažmentu a predaja:
Náš manažérsky a obchodný tím

Náš tím výskumu a vývoja:

Náš tím RD